VAARDIGHEID: “foutloos binnen de tijd “
zondag 8 december 2019 vanaf 09u00
Stal De Ruiter Roeselare
INSCHRIJVING vóór 30 november 2019
naar: Phaeton Tuileboomstraat 20B, 8880 Ledegem. 0473/950098
info@menverenigingphaeton.be
Ondergetekende verklaart verzekerd te zijn voor burgelijke aansprakelijkheid.
Door zijn inschrijving, ontslaat de deelnemer de organisatie van alle verantwoordelijkheid in geval van diefstal, eigen ongeval, zijn personeel, zijn materiaal en schade aan derden.

Deelname kosten 80€/uur/span. Niet leden 100€/uur/spanDeze praktijkles wordt gegeven door Gerard Leijten.
Voor elke groep is er eerst een gezamelijke verkenning met uitleg van het parcours en allerlei tips.

zondag 8 december 2019 vanaf 09u00

09.00 tot 09.45 eerste groep (traditiemenners) verkennen

10.15 - 11.00: Eerste 2 deelnemers in de piste
11.00 - 11.45: Volgende 2 deelnemers
11.45 - 12.30: Volgende 2 . Enz...

..... Tweede groep (wedstrijdmenners) verkennen

80€/span X
=

100€/span X
=

TOTAAL =
Bedankt voor uw inschrijving. U ontvangt een bevestigings email.

Overschrijving: Bankrekening IBAN  BE67469535706187     Op naam van Menvereniging Phaeton


Phaeton activiteiten secretariaat
Tuileboomstraat 20B, 8880 Ledegem
0473/950098